Стандартизация - европейски подход

17 апр 2009
·
2
·
721
·
64
·
59

Европейският подход в стандартизацията има за цел да докаже на безопасността и качеството на продуктите, процесите и услугите и по този начин да осигури функционирането на единния европейски пазар...
 

Показатели на качеството

20 апр 2009
·
2
·
329
·
27
·
38

1. Фактически стойности - реално установена при изпитване стойност на даден показател за качество. Изисква се те да бъдат достоверни,тя зависи от възприетия метод за определянето им, също така и от прецизността на самото измерване...
 

Управление на качеството


Потребността е елемент от множеството обективно и субективно установени условия за осигуряване на човешкото съществуване според националните и индивидуалните изисквания към качеството на живот...
 

Управление на качеството


Качеството е свъкпуност от харектеристики и свойства на даден продукт по отношение на неговата пригодност да удовлетворява определени и предварително зададени изисквания...
 

Производствени процеси


Производствения процес, могат ли по някакъв начин да бъдат отстранени или намалени, могат ли да се открият причините за тяхното появяване. Отговорите на този въпроси са жизнено важни за всяко предприятие (фирма също) което работи в условията на пазарна...
 

Управление на качеството и процеса


Принципи на контрола на качеството. Управление на процес. Принципи на управлението на качеството...
 

Определяне на целите по качество


Цели по качеството се определят при първоначално създаване на продукт и при всяко следващо подобряване на неговото качество...
 

Международните стандарти от серията ISO 9000 за системи за управление на качеството


Стандартите за системи по качеството дават препоръки за разработването им на основата на примерни модели и елементи на тези системи, както и регламенти за проверката или от клиенти, или от трета страна...
 

Стандартите от серията ISO: 9000


Мисията на Българския институт за стандартизация е: да съдейства за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и продукти на европейския и международния пазар...
 

Система за управление на качеството


Входящият контрол на храните е от стратегическо важно значение за ефективното управляние на качеството при съхранение на готовата продукция...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент