Международна и регионална стандартизация

21 апр 2009
·
4
·
733
·
121

Лекция по Управление на качеството - ПУ, трети курс МИО...
 

Системи за управление на безопасността на храните и околната среда


Основни принципи на системите за осигуряване и управление на безопасността на храните (HACCP – анализ на опасностите и контрол на критичните точки). HACCP – анализ на опасностите и контрол на критичните точки...
 

Управление на качеството


Принципи на контрола. Стратегическо планиране на качеството. Стандарти за управление на качеството...
 

Качеството - фактор за успеха


Качеството по своята същност е съвкупност от свойства и белези на даден продукт, процес или услуга, които определят съответствието им с предварително зададени изисквания или задоволяват определени потребности....
 

Историческо развитие на управлението на качеството


Още от Античността качеството е обект на внимание от страна на философията. То има различни съвременни измерения: философия, начин на живот, бизнес, култура....
 

Помагало по управление на качеството


Управление на качеството: дейност, свързана с определяне, осигуряване и повишаване равнището на качеството на продукти през целия процес на тяхното създаване или на част от него...
 

Управление на качеството – същност, цели, системи за управление на качеството


Същност - управлението на качеството е система от дейности на всички подразделения на фирмата, свързани с формирането на качеството на продукцията, с неговото поддържане и повишаване...
 

История на развитието на управление на качеството


Кратка история за изместването на американските автомобили от японските на пазара в САЩ. Промяна икономическото състояние на САЩ – освобождаване на работни места, изкупуване на заводи за техника от япоснки фирми, спиране на производство на различни...
 

Невъзможният триъгълник


Кратък реферат с акцент върху това, защо не може да се постигнат едновременно ниска цена, високо качество и кратък срок за изпълнение...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент