Управление на качеството – същност, цели, системи за управление на качеството


Същност - управлението на качеството е система от дейности на всички подразделения на фирмата, свързани с формирането на качеството на продукцията, с неговото поддържане и повишаване...
 

Международна и регионална стандартизация

21 апр 2009
·
4
·
733
·
122

Лекция по Управление на качеството - ПУ, трети курс МИО...
 

Системи за управление на безопасността на храните и околната среда


Основни принципи на системите за осигуряване и управление на безопасността на храните (HACCP – анализ на опасностите и контрол на критичните точки). HACCP – анализ на опасностите и контрол на критичните точки...
 

Управление на качеството


Принципи на контрола. Стратегическо планиране на качеството. Стандарти за управление на качеството...
 

Качеството - фактор за успеха


Качеството по своята същност е съвкупност от свойства и белези на даден продукт, процес или услуга, които определят съответствието им с предварително зададени изисквания или задоволяват определени потребности....
 

Историческо развитие на управлението на качеството


Още от Античността качеството е обект на внимание от страна на философията. То има различни съвременни измерения: философия, начин на живот, бизнес, култура....
 

Помагало по управление на качеството


Управление на качеството: дейност, свързана с определяне, осигуряване и повишаване равнището на качеството на продукти през целия процес на тяхното създаване или на част от него...
 

История на развитието на управление на качеството


Кратка история за изместването на американските автомобили от японските на пазара в САЩ. Промяна икономическото състояние на САЩ – освобождаване на работни места, изкупуване на заводи за техника от япоснки фирми, спиране на производство на различни...
 

Невъзможният триъгълник


Кратък реферат с акцент върху това, защо не може да се постигнат едновременно ниска цена, високо качество и кратък срок за изпълнение...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент