Управление на качеството


НАССР (анализ на риска и критичните контролни точки) - Система, която идентифицира, оценява и контролира опасностите, които са значими за безопасността на храните....
 

Усъвършенстване на системата за управление на качеството във фирма за недвижими имоти


Стандартът си е спечелил международна репутация като "основополагащия стандарт за системи за управление”, който може да бъде да бъде прилаган във всяка организация, голяма или малка, независимо от естеството на дейността й, ...
 

Измерване и оценяване на кавчеството


В основата на всяка форма на управление, прогнозиране и регулиране, лежи достоверната изходна информация за съответните обекти....
 

Качеството - фактор за успех


В днешно време качеството е водещ фактор, определящ успеха или не успеха на даден продукт или услуга на пазара. Една от многото дефиниции за качеството гласи следното:...
 

Критерий за оценка на качеството


предназначен за студенти степен магистратура , но може да се използва и от други потребители
 

Тотално управление на качеството


Тоталното управление на качеството може да се внедри успешно във всяка фирма. За това обаче е необходимо да се изучат всички проблеми, които стоят пред фирмата и нейното ръководство, свързани с Тоталното Управление на Качеството (ТУК)....
 

Приложение на принципите на Парето за управлени на качеството


Вилфредо Федерико Парето е роден на 15 юли 1848 г. в Париж в семейство на италиански маркиз, който емигрира във Франция, гонен заради либералните и републиканските си убеждения. Майката на Парето е французойка...
 

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството


В основата на системите за управление на качеството стой бъдещото развитие на организацията. Характерна особеност на туризма е неговата зависимост от социално-културни, икономически и природни фактори. Тези влияния трябва да се управляват чрез...
 

Основа за стабилното развитие на фирмата - системи за управление на качеството


Това е разработено есе, свързано със съвременните системи за управление на качеството...
 

Качеството - социална категория


Съвременната динамична и непредсказуема среда поставя нови изисквания пред фирмите. Един от решаващите фактори за повишаване на тяхната конкурентоспособност...
1 2 »

Качи есе и спечели
 

Сподели своите Есета по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент