Помагало по управление на качеството


Управление на качеството: дейност, свързана с определяне, осигуряване и повишаване равнището на качеството на продукти през целия процес на тяхното създаване или на част от него...
 

Стандарти и системи за управление - въпроси и отговори


Терминът "качество" е определен в ISO 9000:2005 като: "Степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворява изисквания"...
 

Качество на продукта


Тестове с въпроси и верни отговори по Качество на продукта, предназначени за ученици, студенти и преподаватели...
 

Контролни карти


Ключови думи: управление на качеството, контролни карти по количествени признаци, контролни карти по качествени признаци, процес под контрол, контролни граници, алтернативен признак, разслояване...
 

Контролни карти за управление на качеството - карта на Парето, МА карта, CUSUM - карта


Целта на настоящото упражнение е да се демонстрират функциите и възможностите на програмния продукт statistica при създаване на контролни карти на парето, контролна карта пълзящо средно (ма-карта)...
 

Графичен потребителски интерфейс (GUI) за анализ на здрави и болни от фузариоза царевични семена


Целта на описанието е да се запознаят потребителите с разработен графичен потребителски интерфейс (GUI) за хистограмна визуализация и за определяне на "сеченията" на тримерните цветови модели RGB, XYZ, Lab и HSV...
 

Шаблон на документирана процедура. ISO/TR 10013:2001


Цел: обучаваният да усвои основните умения за написване на процедура според изискванията на международния стандарт ISO/TR 10013:2001...
 

Стистеми и стандарти на управление - упражнение


Анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система, която осигурява...
 

Управление на качеството


Задача 1. Политика по качество. Въпрос 1: проучете и намерете примери на разработени политики по качеството на различни организации от избран от екипа сектор...
 

Упражнение по Управление на качеството


Дефинирайте функциите на управление на качеството! Какви са етапите в развитието на управление на качеството? Какви особеностите има традиционния модел на разходите на качеството...

Качи упражнение и спечели
 

Сподели своите Упражнения по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент