Същност на стандартите

17 апр 2009
·
3
·
318
·
68
·
62

В основата на планомерното регулиране на качеството на продукцията е поставена системата за стандартизация. Тя се състои от технически документи и нормативи, с които се установяват единни изисквания за качеството на продукцията...
 

Управление на качеството

13 май 2009
·
13
·
3,575
·
370
·
397

На 1 януари 2007 г. България стана част от общността, наречена Европейски съюз. Приобщаването има много измерения - икономически, социални, културни, правно-нормативни и т.н...
 

Разгръщане на функцията качество (QFD)


QFD е формален метод за планиране на качеството на продукцията. Абревиатурата QFD произлиза от английското наименование Quality Function Deployment, което се превежда като "Разгръщане на функцията качество"....
 

Стандартите от серията ISO: 9000


Мисията на Българския институт за стандартизация е: да съдейства за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и продукти на европейския и международния пазар...
 

Понятие за качество. Управление на качеството


При провеждането на производствениея процес най-често технологията, машините и съоръженията, суровините и материалите, както и изпълнителите, работниците са едни и същи. Би трябвало да се очаква, че и суровините или произвежданите продукти да бъдат...
 

Политика по качеството

20 авг 2012
·
8
·
1,858
·
33

Безопасността на храните е основен приоритет в Европа и основно съдържание на политиката по качеството им. Изискванията към качеството и безопасността на храните се развиват непрекъснато като функция от потребностите на обществото...
 

Статистически методи за управление на качеството. Събиране на статистически данни за качеството на продукцията.


Цел на упражнението: Да се запознаят студентите с основните начини и подходи за събиране на достоверна информация за оценка на качеството и надеждността на електротехнически устройства...
 

Управление на качеството


Същност и цели на управлението на качеството. Осигуряването и производството на качествена продукция са в пряка зависимост от изграждането и поддържането на определена система за управление на качеството в преприятието...
 

Аспекти на околната среда


Процедура за определяне на аспектитe на околната среда...
 

Управление на качеството


тема върху управление на качвството.Системата за управление на качеството (СУК) - система, която е създадена за постоянно формиране на целите в областта на качеството в дадена организация...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент