Одит на качеството

19 май 2009
·
21
·
5,227
·
234

За да се подобри качеството на продукта, предлаган от предприятието, трябва ясно и конкретно да се определят потребностите, да се разработи стратегия за тяхното задоволяване и да се определят практическите дейности...
 

ISO сертификация

25 апр 2009
·
3
·
560
·
101
·
134

Описани са основните етапи, необходими за осъществяването на сертификация по ISO...
 

Управление на качеството

27 сеп 2009
·
13
·
1,807
·
348

Сегашното състояние на пазарното стопанство, конкуренцията между производителите, постиженията на НТП налагат на производителите и търговците нов подход за тотално управление на качеството....
 

Подходи и класификация на разходите за качеството


Осигуряването на качеството се състои от всички дейности, които са способни да гарантират, че организацията ще изпълни изискванията за качество (обучителни проверки). Ръководенето към качество означава да има ролеви модел, да има мотивация...
 

Значение на ISO стандартите


Комитетът на ISO Casco е разработил ISO-IEC 17021 като стандарт с изисквания за одитиране на системи за управление от трета страна с цел сертификация на системите...
 

Управление на качеството


Под контрол на качеството се разбира контролът в края на производствения процес или на извършването на услугата. Пример: в автомобилостроенето се контролира дали отделните части, напр. спирачките, функционират...
 

Управление на качесрвото


Потребителите, клиентите и купувачите търсят доверие, което може да им бъде дадено от бизнес, притежаващ система за управление на качеството (СУК)...
 

Управление на качеството ISO 9000


През втората половина на 80 години на 20 век се наблюдава повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги в световен план...
 

Провеждане на вътрешен одит


Установяване съответствието на разработената и внедрена система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008...
 

Системи за управление на качеството


Стремежът към увеличаване на конкурентоспособността е една от основните цели на всяка компания. Успешните компании се конкурират и успяват чрез усъвършенстване на техните бизнес процеси....
1 2 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент