Одит на качеството

19 май 2009
·
21
·
5,227
·
228
·
190
·
37

За да се подобри качеството на продукта, предлаган от предприятието, трябва ясно и конкретно да се определят потребностите, да се разработи стратегия за тяхното задоволяване и да се определят практическите дейности...
 

Управление на качеството

27 сеп 2009
·
13
·
1,807
·
330
·
320
·
28

Сегашното състояние на пазарното стопанство, конкуренцията между производителите, постиженията на НТП налагат на производителите и търговците нов подход за тотално управление на качеството....
 

Подходи и класификация на разходите за качеството


Осигуряването на качеството се състои от всички дейности, които са способни да гарантират, че организацията ще изпълни изискванията за качество (обучителни проверки). Ръководенето към качество означава да има ролеви модел, да има мотивация...
 

ISO сертификация

25 апр 2009
·
3
·
560
·
96
·
21

Описани са основните етапи, необходими за осъществяването на сертификация по ISO...
 

Значение на ISO стандартите


Комитетът на ISO Casco е разработил ISO-IEC 17021 като стандарт с изисквания за одитиране на системи за управление от трета страна с цел сертификация на системите...
 

Същност на управлението на качеството


Управлението на качеството означава привеждане и поддаржане на една система в съответствие с обективните закономерности в дадена среда...
 

Инструменти за анализ и управление на качеството pro


За решаване на проблемите на качеството се използват много и различни инструменти - методи и средства, които могат да се обобщят с понятието “инженеринг по качеството” (Quality Engineering)...
 

Управление на качеството


В съвременните условия на нарастваща конкуренция качеството е сред най-важните въпроси на всяка организация и дейност. Всички предприятия в глобален план се изправят ежедневно пред предизвикателството висока конкурснтоепособност, един от факторите...
 

Системи за управление на качеството


Стремежът към увеличаване на конкурентоспособността е една от основните цели на всяка компания. Успешните компании се конкурират и успяват чрез усъвършенстване на техните бизнес процеси....
 

Провеждане на вътрешен одит


Установяване съответствието на разработената и внедрена система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008...

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент