Процесен подход в управлението на качеството


Процесният подход в управлението на качеството е регламентиран в стандарта ISO 9000 в точка 2.4....
 

Анализ на качеството на фирма


В материала се извърва подробен анализ на качеството не само на услугата но и на нейното предлагане, като се отчитат резултати...
 

Качеството - фактор за успеха


Качеството по своята същност е съвкупност от свойства и белези на даден продукт, процес или услуга, които определят съответствието им с предварително зададени изисквания или задоволяват определени потребности....
 

Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието


Пред икономиката на България винаги е стоял проблемът за качеството на суровинитe, на материалите и на готовите изделия, който е тясно свързан с осигуряването на висока производителност на труда и с конкурентноспособността на продукцията както...
 

Одитиране на системи по управление


Комбиниран одит провеждан едновременно одит на интегрирани системи за управление, включващи – система за управление на качеството, за управление на околната среда, за управление на промишлената безопасност и здраве...
 

Анализ и оценка на работата по качеството във фирма “Миг - Инжинеринг” ООД

18 мар 2008
·
10
·
1,671
·
390
·
194
·
40

Фирмата е основана на 07.02.2000 година с решение на Окръжен съд гр. Пловдив по № 1, фирмено дело 234/204. Основна дейност на фирмата е строителството. Натрупан е богат опит в строително - монтажни и ремонтни работи...
 

Щое качеството?


На 1 януари 2007г. България стана част от общността, наречена Европейски съюз. Приобщаването има много измерения - икономически, социални, културни, правно-нормативни и т.н....
 

Концепцията на "Хошин Канри" за качеството


Kъм края на 60-те години на XX век, на база опита на компаниите Toyota, Komatsu и други, биват формулирани основните понятия на мениджмънта "Хошин"...
 

Качество и конкурентоспособност


Под конкуренция в широк смисъл на думата се разбира съперничество между отделни лица за постигане на една и съща цел. В тесен смисъл на думата, конкуренцията представлява борба между отделните производители за по-изгодни условия...
 

Изисквания към организациите в хранителната верига


Безопасността на храните е важен проблем в световен мащаб. Относно неговото решаване въпросът за качеството е безкомпромисен. В тази връзка са създадени най-конкретните и взискателни документи – кодекс алиментариус. Тези документи не са само ръководство..

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент