Анализ и оценка на работата по качеството във фирма “Миг - Инжинеринг” ООД

18 мар 2008
·
10
·
1,671
·
403

Фирмата е основана на 07.02.2000 година с решение на Окръжен съд гр. Пловдив по № 1, фирмено дело 234/204. Основна дейност на фирмата е строителството. Натрупан е богат опит в строително - монтажни и ремонтни работи...
 

Планиране на качеството и стратегии на качеството

15 авг 2009
·
8
·
1,063
·
173

Планирането на качеството е основна дейност в Системата по управление на качеството. Всяка организация независимо дали има Система по управление на качеството или Наръчник по качеството то трябва да изготвя планове по качеството....
 

Изисквания към организациите в хранителната верига


Безопасността на храните е важен проблем в световен мащаб. Относно неговото решаване въпросът за качеството е безкомпромисен. В тази връзка са създадени най-конкретните и взискателни документи – кодекс алиментариус. Тези документи не са само ръководство..
 

Оценка на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях


С цел да се постигне свободно движение на стоките в ЕС е необходимо взаимно признаване на изпитванията и сертификатите. Така се стига до концепцията за Нов подход за техническо регламентиране и стандартизация (чрез директиви) и глобален подход...
 

Системи за управление качеството в предприятията на хранителната промишленост. Контролно критични точки при производството на слънчогледово масло.


Системата НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) за първи път е била докладвана в САЩ през 1971 година...
 

Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието


Пред икономиката на България винаги е стоял проблемът за качеството на суровинитe, на материалите и на готовите изделия, който е тясно свързан с осигуряването на висока производителност на труда и с конкурентноспособността на продукцията както...
 

Одитиране на системи по управление


Комбиниран одит провеждан едновременно одит на интегрирани системи за управление, включващи – система за управление на качеството, за управление на околната среда, за управление на промишлената безопасност и здраве...
 

Качеството - фактор за успеха


Качеството по своята същност е съвкупност от свойства и белези на даден продукт, процес или услуга, които определят съответствието им с предварително зададени изисквания или задоволяват определени потребности....
 

Креативността и ефективното управление на продажбите


Креативността е начин на живот. По същността си тя е изобретяване, експериментиране, растеж, поемане на рискове, разбиване на правилата, допускане на грешки и забавление и като всеки начин на живот, е въпрос на желание, решение и отдаденост...
 

Концепцията на "Хошин Канри" за качеството


Kъм края на 60-те години на XX век, на база опита на компаниите Toyota, Komatsu и други, биват формулирани основните понятия на мениджмънта "Хошин"...
1 2 3 4 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент