Стандартизация - европейски подход

17 апр 2009
·
2
·
721
·
64
·
59

Европейският подход в стандартизацията има за цел да докаже на безопасността и качеството на продуктите, процесите и услугите и по този начин да осигури функционирането на единния европейски пазар...
 

Структура и съдържание на стандартите

19 май 2009
·
3
·
349
·
12
·
15

Всеки стандарт има точно определена структура и съдържание. Този материал е предназначен за да покаже точно тези характеристики на стандартите...
 

Управление на качеството на съобщителните услуги


Качеството и надеждността на телефонните услуги се определя от скоростта и надеждността на връзката между техническия център на оператора и обекта на клиента. Безпроблемното ползване на фиксираните телефонни услуги се осигурява от превантивните мерки...
 

Категории и видове стандарти


Категории стандарти според БДС EN 45020 и видове стандарти....
 

Фокус въру клиента


Категорията с насоченост към клиента, изследва как дадената организация привлича клиентите си с цел дълъг успех на пазара....
 

ISO сертификат


ISO е неправителствена организация, основана през 1947 г. със седалище Женева. ISO (International Organization for Standardization)...
 

Системно мислене и системен подход към анализа и проектирането на СУК (система за управление на качеството) към ISO


ISO 9001:2000 е система за управление на качеството, която помага да се отговори на изискванията на потребителите. Ядрото от стандарти на системите за управление на качеството (СУК) ISO 9000 се състои от четири международни стандарта, представляващи...
 

Анализ на работа по качеството във фирма


В последните няколко години, фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти (ISO 9000:2000). Основният мотив за това вероятно е...
 

Възможности за възникване на неразбирателства и конфликти при осигуряване и управление на качеството в химическата промишленост


Качеството представлява съвкупност от свойства и белези на даден продукт, процес или услуга, които определят съответствието им с предварително зададени изисквания или задоволяват определени потребности....
 

Анализ на работата по качеството


Качеството е съвкупност от средства и водещи характеристики на даден продукт по отношение на неговата пригодност да удовлетворява потребностите на потребителите, да удовлетворява определени и предварително зададени изисквания...
1 2 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент