Качестео на управление в администрацията


Осигуряване съответствието на предоставяните от общинска администрация услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на гражданите и фирмите на територията на общината, както и стремеж към повишаване...
 

Тотално управление на качеството


Сред множеството от концепции, които днес движат световния прогрес, се откроява една, поради своята история, доказани приноси и неоспорими качества. Нарича се тотално управление на качеството....
 

Европейски стандарти при кожухарски кожи


Стандартът се отнася за общите изисквания при изработването и окачествяването на облеклата от цели кожухарски кожи и от комбинация на тези кожи с различни материали....
 

Документация на системи на качеството


ISO 9001:2000 изисква системата за управление на качеството на една организация да бъде документирана. В този материал ще разгледаме какво включва документацията и по какъв начин най-лесно и ефективно може да бъде създадена....
 

Мениджмънт на качеството


Интернационални модели за съвършенство в качеството. Цели на проектите. Модели и начини за оценяване. Модели за самооценка. Влияние върху конкурентноспособността...
 

Качеството на разработваното ПО


Под качество на ПО хората разбират две неща: програмният продукт трябва да прави това, за което е предназначен и нищо друго (“трябва да прави правилните неща”). При разработка да извършва дейностите си коректно и качествено “трябва да работи правилно”...
 

Управление на качеството - Обединена млечна компания ОМК


“Обединена млечна компания” АД е водеща компания в млекопреработвателния бранш, с дългогодишен опит в производство на кисело, прясно мляко и българско сирене, датиращ от 1959г. В съвременния си вид компанията съществува от м. март 1998г....
 

Въведение в СУК


Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите със значението на качеството за успеха на фирмата, с развитието и съвременните схващания и подходи за управление на качеството...
 

Упражнение по Управление на качеството


Дефинирайте функциите на управление на качеството! Какви са етапите в развитието на управление на качеството? Какви особеностите има традиционния модел на разходите на качеството...
 

Разработване на процедура за контрол на продукт


Цел на конкретната процедура е да регламентира действията по оценка на съответствието на произведената от "Аморино" ЕООД, наричана по – долу "клиент". Изпитваната партида се състои от 100 броя сладоледи, наричани по – долу "продукт”...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Технически университет
Управление на качеството
за Студенти
Ограничаване на резултатите