Усъвършенстване на система за управление на качеството


Цел на разработката е да покаже изграждането, функционирането и практическото приложение на една система за управление на качеството. Като база е използвана компания "Арома" АД - София...
 

Управление на качеството. Проектна среда и качество. Постигане на качество. Използване на подхода за тотално качество. pro


Определение за качеството може да се дефинира от различни гледни точки: от гледна точка на продукта качеството е свързано със съдържанието на продукта- съставките или атрибутите на продукта...
 

Управление на качеството във фирмата pro


Понятието "управление на качеството" интегрира в себе си онези оперативни дейности и процедури, които се прилагат с оглед осигуряване на необходимото ниво на качество на продуктите (услугите), предлагани на пазара...
 

Международна организация по стандартизация pro


Днес стандартизацията се провежда на няколко различни равнища, на всяко от които тя изпълнява специфични функции. Заводската и отрасловата стандартизация обслужва предимно самата производствена технология...
 

Управление на качеството pro


За средата, в която фирмите осъществяват своята бизнес дейност днес е характерно наличието на множество компании, произвеждащи и предлагащи продукти със сходна цена и качество...
 

Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането pro


Възникването и развитието на системите за управление на качеството е свързано с използването на нов подход за постигането и подобряването на качеството. Той се изразява в насочване на усилията към предварително разработване на процедури...
 

Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма според изискванията на ISO 9001:2000 pro


Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
 

Усъвършенстване на системата за управление на качеството във фирма pro


Днес света непрекъснато се променя, непрекъснато се развива и усъвършенства и това е нормално – трябва да се гледа напред...
 

Курсова работа по Управление на качеството pro


Пазар и ориентиран към качеството маркетинг маркетинг. Качеството на предлагания продукт или услуга е ключово важен за успеха на една компания...
 

Управление на качеството pro


Под управление на качеството на продукцията се разбира постоянен, планомерен, целеустремен процес на въздействие на всички нива на фактори и условия, осигуряващи създаване на продукция с оптимално качество и пълноценното й използване...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент