Управление на качеството

13 май 2009
·
13
·
3,575
·
370
·
397

На 1 януари 2007 г. България стана част от общността, наречена Европейски съюз. Приобщаването има много измерения - икономически, социални, културни, правно-нормативни и т.н...
 

Планиране на качеството и стратегии на качеството

15 авг 2009
·
8
·
1,063
·
173

Планирането на качеството е основна дейност в Системата по управление на качеството. Всяка организация независимо дали има Система по управление на качеството или Наръчник по качеството то трябва да изготвя планове по качеството....
 

Изисквания към организациите в хранителната верига


Безопасността на храните е важен проблем в световен мащаб. Относно неговото решаване въпросът за качеството е безкомпромисен. В тази връзка са създадени най-конкретните и взискателни документи – кодекс алиментариус. Тези документи не са само ръководство..
 

Оценка на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях


С цел да се постигне свободно движение на стоките в ЕС е необходимо взаимно признаване на изпитванията и сертификатите. Така се стига до концепцията за Нов подход за техническо регламентиране и стандартизация (чрез директиви) и глобален подход...
 

Подходи и класификация на разходите за качеството


Осигуряването на качеството се състои от всички дейности, които са способни да гарантират, че организацията ще изпълни изискванията за качество (обучителни проверки). Ръководенето към качество означава да има ролеви модел, да има мотивация...
 

Подходи и класификация на Подходи и класификация на разходите за качеството


Количествената характеристика на едно или много свойства на стоката се нарича качествен показател. Качествените показатели биват: единични, комплексни и интегрални. Единичния показател се отнася само за едно свойство на стоката...
 

Качество и конкурентоспособност


Под конкуренция в широк смисъл на думата се разбира съперничество между отделни лица за постигане на една и съща цел. В тесен смисъл на думата, конкуренцията представлява борба между отделните производители за по-изгодни условия...
 

Изграждане на системи за управление на качеството


Под СУК се разбира организацията, отговорностите, методите, процесите и необходимите средства за осъществяване на управлението на качеството....
 

Основни разлики между ISO 9001-2000 и ISO 9001-2008


Модификация или преглед е тази версия? Новият стандарт е модификация на действащата редакция на стандарта ISO 9001:2000, а не негов преглед...
 

Oсновни разлики между ISO 9001-2000 и ISO 9001-2008


Стандартът ISO 9001-2008 е модификация на действащата редакция на стандарта ISO 9001:2000, а не негов преглед. Новият стандарт ISO 9001:2008 практически не съдържа нови изисквания към системата за управление на...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на качеството с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент